Podle místní pověsti, představují Havraní skály za trest zkamenělé průvodce zlého rytíře, který tu pronásledoval nevinnou dívku. Horolezci je nazývají Rozeklaná, Potupená, Půlená a Ropucha.