Skalní bludiště Kalich - Chléviště se nachází u obce Besedice, asi 1,5 km jihovýchodně od obce Malá Skála. Skály byly za protireformace útočištěm pronásledovaných nekatolíků.


http://www.cesky-raj.info/dr-cs/704-skalni-bludiste-kalich-chleviste.html