Pět kilometrů severovýchodně od Turnova je zřícenina hradu Zbirohy.

Hrad byl vystavěn mezi léty 1371-1390, kdy jej jako majetek odbojného šlechtice Markvarta z Vartemberka dobylo královské vojsko. Hrad Zbiroh spolu se sousedním Hrubým Rohozcem připadl ke koruně a kromě zmínky o královském purkrabí k roku 1392 o něm nemáme zpráv.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbirohy_(hrad)