Nejkratší mezinárodní železnice na světě.http://www.noveudoli.eu/zeleznice/zeleznice.html