Ze Sloupu přes vrch Slavíček, Modlivý důl,Tisový vrch.


https://www.youtube.com/watch?v=G58R_atocTw&feature=youtu.be