První ze dvou koncertů účastníků kurzů - v našem miléím kostele sv. Víta.