Naše smyčcové třídy a jejich "chlubna", čili interní přehrávka...