Vážení přátelé, zveme Vás na Putování 2020

Akce se letos koná za složitých epidemiologických podmínek, proto si Vás dovolujeme poprosit o ohleduplnost k ostatním účastníkům, pokud je možné, tak dodržujte sociální odstup, používejte prosíme dezinfekci na ruce (je k dispozici ve všech sklepech ) a dodržujte všeobecná doporučení.

Příští putování 15. května 2021.