Help: čím je barokní sýpka na farní zahradě v prvním pádě