Výuka plavání, žáci 2. a 3. ročníku. Bazén Ratíškovice.