Pochod světlušek se uskutečnil v pátek 6. 9. 2019.