Stejně jako v minulých letech jsme se jednoho krásného listopadového dne vydali na louku za paneláky pouštět draky. Pravda, příliš nefoukalo, ale i tak nám draci létali. Na obloze bylo vidět mnoho různých tvarů, velikostí a hlavně barev. Tentokrát se do pouštění zapojili i malí prvňáčci, kterým pouštění draků, za pomoci paní učitelky, také šlo. Odměnou všem bylo příjemně strávené dopoledne a hlavně sladká odměna v podobě tradičních perníků z dílny paní Kockové.
Větru zdar a těšíme se na příště!

učitelky I. stupně ZŠ