2. listopadu 2015 jsme se sešli s některými rodiči našich třeťáků, abychom společně strávili hezké odpoledne s dětmi na louce za paneláky při pouštění draků. Letos se nás mnoho nesešlo, ale i tak jsme si pouštění draků užili. Děkujeme všem rodičům, kteří se do naší tradiční akce zapojili, a těšíme se na další ročník.
Větru zdar! D.
Málková a B. Novotná