V tomto školním roce jsme se už podruhé přihlásili do projektu na podporu čtenářství „Záložka do knihy spojuje školy“. Tématem letošního ročníku byla „moudrost ukrytá v knihách“. Projekt je zároveň také formou spolupráce mezi českými a slovenskými školami. Přihlásilo se do něj 202 českých a 642 slovenských škol. Děti mohly vytvořit záložky libovolnou technikou a v rámci projektu si je vyměnily s určenou partnerskou školou. Byla nám přidělena škola ze slovenského Prešova. Je to velká škola a v ní se do projektu zapojili žáci třetího ročníku (celkem 5 tříd). V naší škole se projektu účastnili žáci 2. až 5. třídy. Páťáci také napsali dopis určený dětem na Slovensku se základními informacemi o našem městě a škole. Záložky, které k nám ze slovenského Prešova dorazily, dostaly děti, které se u nás na projektu podílely.

Mgr. Libuše Gondkovská