Stejně letos jako loni vyjela třída Berušek a Rybiček do Hejnic na Lesní stezku do místního učiliště.
Poté, co byly děti poučeny o chování v lese, jsme mohli pokračovat dále. Vyzkoušeli jsme si lezení po mokré kládě, hmatem jsme zjišťovali, co zrovna držíme v ruce, zrcátkem jsme se dívali do korun stromů (někteří se zaujetím na sebe :) ). Skočili jsme si do dálky, postavili jsme přírodní dřevěné puzzle a v neposlední řadě jsme si vytvořili moc pěknou paletu přírodnin, kterou si pro nás připravili žáci z učiliště.
Velmi bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci. Doufáme, že i příští rok se nám tento výlet vydaří tak, jako předchozí ročníky.

Za MŠ Bc. Lucie Havlová