V úterý 2. února 2016 jsme v budově 1. stupně základní školy (u paneláků) uspořádali zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017. Očekávali jsme celkem 38 dětí. K zápisu nakonec přišlo 31 dětí se svými rodiči, někdy prarodiči, s někým dorazil i starší nebo mladší sourozenec. Každé dítě prošlo zápisem u některé paní učitelky, muselo splnit několik jednoduchých úkolů a nakreslit obrázek. Ve vedlejší učebně potom probíhal samotný zápis. Všichni budoucí prvňáčci si také domů odnesli malou vzpomínku na svůj zápis v podobě pamětního listu, dárečku, který vyrobily děti ze školní družiny s paními vychovatelkami a ještě malé stavebnice Lego na hraní.
Zápisu se, stejně jako vloni též zúčastnily paní učitelky z mateřské školy, které přišly především „podpořit“ děti z mateřské školy, aby se cítily jistější a také se podívat, jak jim to u zápisu jde.
Zapsali jsme celkem 31 dětí. 9 rodičů bude žádat pro své děti odkad školní docházky. Jen připomínám, že o odklad školní docházky je nutné požádat nejpozději do 31. května 2016 a k žádosti je třeba přiložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny nebo SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tuto chvíli předpokládáme, že do první třídy základní školy v září nastoupí 17 dětí. 5 dětí bude navštěvovat některou z našich speciálních tříd. Na všechny děti už se těšíme…
Mgr. Petr Chvojka