V pátek 26 .2. 2016 se 8. třída zúčastnila výukového programu v ekologickém centru Střevlik v Oldřichově v Hájích. V programu s názvem "Supermarket global" se žáci měli možnost seznámit, s problémem globalizace a nadnárodních společností. Zjistili, že nakupováním a nešetrným hospodařením mohou ovlivňovat životy lidí na druhém konci světa.
Bc. Renata Kočovská