V prvním pololetí školního roku 2015/2016 pracovalo devět šikovných dětí od první do páté třídy. Výrobky se vždy vztahovaly k ročnímu období a převážně je děti použily jako dárky. Nejvíce obtížná byla výroba pokladničky - prasátka. Našim cílem je vždy dílo dokončit.
Bc. Ivana Zemanová