Ve volném klubu trávíme svůj volný čas každý podle svého. Nejoblíbenější činností jsou volná hra, hry společenské - Dáma, dále hudba a tanec, ale také je možnost se zapojit do práce dekorativní, jejíž výrobky byly použity k prodeji na školním jarmarku, nebo ozdobily jídelnu, školní klub či zahradu. Často si jen povídáme, pečeme brambory, čteme časopisy, skládáme puzzle, někteří píší úkoly, kreslí, navlékají korále a nebo se jen tak povalují.
Bc. Ivana Zemanová