Ve čtvrtek 14. 4. 2016 se třída 8. A zúčastnila ekologicko-výchovného výukového programu "Mobil - Co nevyčteme z displeje" v ekologickém středisku Střevlik. Žáci si měli uvědomit environmentální, sociální i ekonomické problémy spojené s výrobou, spotřebou a likvidací mobilních telefonů. Během tohoto programu si zažili několik zajímavých aktivit, např. zkoušeli rozebrat mobil na co nejvíce součástek, zkoumali materiály použité k výrobě mobilů a zjišťovali na mapě jejich cestu po světě od místa těžby až po místo kompletace mobilu z jednotlivých součástek, nebo se také seznámili s problémy, které zažívají lidé pracující v dolech, ale i v továrnách vyrábějících různé součástky do mobilů.
Mgr. Pavlína Vlková