Dne 12. 4. se malí fotbalisté z 3-. 5. třídy ve dvou kategoriích utkali na McCupu ve Frýdlantě.
Mgr. Lenka Kubíková