20. dubna 2016 navštívilo několik žáků naší školy v rámci přeshraniční spolupráce Středisko ekologické výchovy „JIZERSKÁ LOUKA“ v polském městě Sweradóv Zdrój, jehož hlavním posláním je prostřednictvím vzdělávání, výchovy a osvěty zlepšovat vztah dětí, mládeže i široké veřejnosti k ochraně životního prostředí a zdravému životnímu stylu.
Lektorský tým ekocentra připravil pro naše žáky program s pečením chleba a stloukáním másla. Děti si nejprve vlastnoručně zpracovaly chlebové těsto z připravených ingrediencí.
Než nám těsto vykynulo, navštívili jsme interaktivní multimediální sál, zde jsme prostřednictvím filmu sledovali chráněnou faunu i flóru Jizerských hor. Děti si mohly uvědomit rozdíl v pohledu na Jizerské hory z české a polské strany i společnou snahu o zachování vzácných rostlin a živočichů, která nezná hranic. Krásný zážitek byl umocněn simulací nočního hvězdného nebe nad hlavou.
Vykynuté těsto děti vkládaly do připravených forem. Než se chleba v peci upekl, prohlédli jsme si „Čertovský mlýn“ a dozvěděli jsme se, jakým způsobem se dříve ve mlýně mlela mouka a peklo pečivo. Mlynář pro žáky mezi tím také připravil malé máselničky, ve kterých si naši žáci vyzkoušeli, jak se dříve vyrábělo máslo stloukáním smetany.
Závěr naší exkurze patřil ochutnávání upečeného chleba namazaného vlastnoručně vyrobeným máslem. Domů si žáci odváželi ochutnávku chleba i másla také pro své rodiče.
Mgr. Libuše Lžičařová