Ve středu 8. června 2016 se konalo poslední zasedání našeho žákovského parlamentu v tomto školním roce. Zasedání se neslo ve slavnostním duchu – téměř každý parlamenťák přinesl nějakou dobrotu, paní učitelka Gondkovská připravila výborný dezert, uvařila čaj a babička Sáry Prudičové upekla pro celý parlament vynikající marcipánový dort. Po slavnostní „snídani“ jsme společně zhodnotili uplynulý školní rok a museli jsme konstatovat, že se nám letos opět podařilo zorganizovat celou řadu úspěšných akcí. Novinkou byla letos např. sbírka krmiva pro psy z útulku v Krásném Lese. Odměnou za celoroční práci pro školu pro nás byl výlet do Liberce, který se konal ve čtvrtek 9. června 2016. Navštívili jsme společně liberecký plavecký bazén, poté jsme se posilnili pizzou v přilehlé restauraci a odpoledne jsme se přesunuli do Centra Babylon, kde jsme si vyzkoušeli „Laser Game“. Tato adrenalinová aktivita se všem líbila z celého výletu úplně nejvíce a shodli jsme se na tom, že se sem v budoucnu ještě určitě vrátíme. Rád bych na závěr tohoto příspěvku poděkoval všem členům ŽP za jejich celoroční aktivní práci, moje poděkování patří i paní učitelce Libuši Gondkovské za pomoc při vedení ŽP. Již teď se těším na to, co nám přinese nový školní rok!

Mgr. Petr Kozlovský
Koordinátor ŽP