Domov Raspenava uspořádal pro děti již tradiční DĚTSKÝ DEN. Tentokráte se žáci speciální třídy mohli setkat a blíže seznámit s různými profesemi (silničář, lesník, lékař, deratizér, pekař, květinářka...). Děkujeme zaměstnancům Domova Raspanava za velmi nápaditě připravené dopoledne plné her a zábavy.
Mgr. Libuše Lžičařová