Během hodiny prvouky jsme se nechali inspirovat Zahradou Čech a uspořádali jsme soutěž o nejchutnější jablíčko. Děti donesly mnoho báječných vzorků, které jsme společně ochutnávali a hlasovali o nich.
Mgr. Lenka Kubíková