Prvňáčky celý školní rok provází různé pohádky, září bylo zaměřeno na perníkovou chaloupku. Prožili jsme krásný tematický den s aktivitami, které směřovaly k poznání této pohádky a samozřejmě nechybělo ani pečení perníčků na perníkovou chaloupku a hlavně dětem do bříšek. Ráda bych poděkovala všem ochotným maminkám na pomoc při pečení ve školním klubu.

Mgr. Lenka Kubíková