V pondělí 7. 11. 2016 si děti z první třídy užívaly druhý tematický den, tentokrát inspirovaný pohádkou O veliké řepě. Během vyučování měli připravené individuální i skupinové hry a úkoly, za jejichž splnění získávaly pro svůj tým kostky cukru, které představovaly opravdový produkt z cukrové řepy. Během tohoto dne byl ještě pro děti připraven hodinový výukový program Tonda obal.
Mgr. Lenka Kubíková