V letošním školním roce jsme se už potřetí zúčastnili česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, který má za cíl podporovat čtenářství u dětí. V tomto roce bylo hlavním tématem heslo: Čtu, čteš, čteme.
Jako partnerská škola, se kterou jsme si vyměňovali vyrobené záložky, nám byla vybrána slovenská škola sv. Jána Krstiteľa z města Spišské Vlachy. Do projektu se zapojil v naší škole celý 1. stupeň. Děti namalovaly a vyrobily velmi pěkné záložky do knih, které jsme odeslali na Slovensko. Odtud nám přišly zpět záložky určené našim dětem. Spojoval je všechny motiv srdce.
Na závěr bych chtěla vyjádřit poděkování všem paním učitelkám 1. stupně, bez jejichž zájmu a činnosti by se celý projekt nemohl uskutečnit.
Mgr. Libuše Gondkovská