Ve středu 16.11. 2016 jsem s prvňáčky poznávaly les zblízka. Děti poznávaly druhy stromů a seznamovaly se s tím, jak se strom připravuje na zimu. Pomocí zrcátek se dívaly do korun stromů a pozorovaly tak les úplněji jinýma očima. Zahrály si hry, které dětem přibližovaly, jak se zvířata připravují na zimu. Hledaly předměty, které by se v lese objevovat neměly a na závěr se všechny děti proměnily v lesní skřítky.
Mgr. Lenka Kubíková