V pátek 2. prosince jsme opět uspořádali předvánoční jarmark. Letos to byl již čtvrtý ročník. Akce se již tradičně konala v budově prvního stupně základní školy v Moskevské ulici. Začátek jarmarku byl tradičně v 16:00 hodin venku, před budovou školy u rozsvíceného a ozdobeného vánočního stromku. Na úvod si děti z mateřské školy připravily pod vedením paní učitelky krátké vystoupení složené z vánočních písniček a říkánek. Po skončení programu se již otevřely školní dveře a jarmark tím byl zahájen. Desítky návštěvníků z řad rodičů, dětí a dalších občanů zaplnily velmi rychle prostory školy určené k jarmarku. Většina z nich zamířila k šatnám, směnárně nebo přímo k tvůrčím dílnám, které byly umístěny ve všech třídách a přilehlých prostorách. Letos jsme připravili 18 tvůrčích dílen, ve kterých si mohli zájemci vyrobit nejrůznější okrasné předměty nějak spojené s Vánoci: vánoční hvězdu, ozdobný sáček, vánoční přáníčka, vánoční tašku, obálku na vánoční přáníčko, ozdoby z včelího vosku, sněhuláčka z ponožky, ozdoby z těstovin, dva druhy andělíčků, dva druhy sněhuláčků, vánoční svícen, svíčky z včelího vosku, vánoční šištičku, vánoční rybičku, vánoční hvězdu z drátku či ozdobit perníčky. Ani letos jsme nezapomněli na to, že návštěvníkům jarmarku může při vyrábění všech těch krásných věcí trochu vyhládnout nebo že budou chtít uhasit žízeň. Pro tento případ jsme připravili občerstvení. V nabídce byly nejrůznější předvánoční pochutiny, jako jsou vánočky, tradiční grilované klobásky, teplé i studené nápoje a také párky v rohlíku. Nabídku nápojů jsme letos rozšířili o horký punč.
Účast veřejnosti byla opět obrovská. Přestože se jednalo o čtvrtý ročník, byli jsme znovu mile překvapeni, kolik přišlo návštěvníků a příjemně nás potěšily i jejich příznivé reakce. Některé jsme se dozvídali ústně – přímo na místě, jiné nám zapsali do pamětní knihy. Z té cituji: „Je to tu velmi příjemné, jen tak dál. Povedené výrobky, děti byly nadšené a spokojené. Každý rok lepší a lepší. Mnoho úspěchů do dalších let, bylo to příjemné. Bylo tady hezky, dobrá spolupráce a příjemné prostředí, děkujeme. Moc se nám to opět líbilo , krásné Vánoce. Děkujeme za krásnou atmosféru a Vaši neocenitelnou práci. Krásné jako vždy. Ať tradice trvá co nejdéle…“ K tomu asi již nemusím nic dodávat…
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci či průběhu předvánočního jarmarku. Hlavně paním učitelkám mateřské i základní školy a vychovatelkám školní družiny a školního klubu. Ti všichni vymýšleli, připravovali a vedli jednotlivé tvůrčí dílny a podíleli se na hladkém průběhu celé akce. Dětem z mateřské školy, které si s paními učitelkami připravily krásné vystoupení na zahájení. Žákyním a žákům základní školy. Bez práce bychom jarmark jen velmi těžko zvládli. Pomáhali nám při přípravě, organizaci i při práci v tvůrčích dílnách. Uklízečkám a školníkům, kteří převáželi nejrůznější věci, pracovali na výzdobě školy a všechny prostory potom vzorně uklidili. Kuchařkám, které napekly voňavé vánočky. Paní Anně Kasákové, která ušila do jedné dílny přes stovku látkových rybiček. Jakubovi Kuldovi za výrobu velmi zdařilého plakátu. Panu Františkovi Hillemu za to, že nám dovezl smrkové větve, které jsme použili na výzdobu školy a firmě Jimapon, která do mateřské školy darovala spoustu ponožek na výrobu sněhuláčku. A na závěr také děkuji našim hasičům, kteří nám velmi pomohli s venkovním občerstvením. Díky nim jsme mohli návštěvníkům nabídnout i grilované bratwursty a klobásky. No a samozřejmě také děkuji všem návštěvníkům jarmarku za to, že přišli a vytvořili spolu s námi v prostorách školy tu správnou předvánoční atmosféru.
Šťastné a veselé Vánoce všem.


Mgr. Petr Chvojka