V pondělí 27.3. 2017 jsme si s dětmi v rámci hodiny osobnostní a sociální výchovy připomenuli Den vody se zaměřením na důležitost vody pro všechny živé organismy na Zemi. Tentokrát nevkládám další popis k fotkám, nechte děti vyprávět, co jsme společně prožili.
Mgr. Lenka Kubíková