V pondělí 3. dubna 2017 se konal zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018. K zápisu se celkem dostavilo 32 dětí. Všechny děti byly zapsány a přijaty k základnímu vzdělávání. Tři dětí žádají o odklad školní docházky. Čtyři děti se budou pravděpodobně vzdělávat v některé z našich speciálních tříd. Do první třídy základní školy tedy nastoupí zřejmě 25 dětí. Třídní učitelkou bude paní učitelka Mgr. Miroslava Svěcená.
Děkujeme paním učitelkám z 1. stupně ZŠ za přípravu krásného zápisu a paním vychovatelkám a dětem ze školní družiny za výrobu dárečků pro budoucí prvňáčky.
Mgr. Petr Chvojka