V pátek se děti z 1.A vydaly opět v dešti na výukový ekologický program do střediska ekologické výchovy v Liberci
Děti se seznámily s vajíčky jednotlivých živočichů a sledovaly jejich postupný vývoj, postavily si hnízdo a vyzkoušely si, jaké je to krmit malá ptáčata v hnízdech. Venku hledaly vajíčka žab.
Mgr. Lenka Kubíková