Návštěva ekologického programu „Barvy kolem nás“

10. dubna 2017 se žáci 3. třídy v hejnickém ekologickém centru „Střevlík“ zúčastnili programu s názvem „Barvy kolem nás“. Vyzkoušeli si malbu rostlinným materiálem – různými listy, plody, květy a také hlínou. Děti překvapilo, kolik různých barevných odstínů se objevilo na jimi vytvořených obrázcích. Vyzkoušely si i řemeslo barvíře, když se pokoušely obarvit tkaninu pomocí přírodnin nasbíraných v parku a louhovaných v horké vodě. Asi největší radost dětem udělalo batikování látky. Každé z dětí si domů odneslo originální obarvený látkový sáček na drobnosti.
Eva Svárovská