Pondělní odpoledne na konci dubna strávily děti z první třídy se svými rodiči ve škole na minibesídce a výtvarných dílnách. Děti zazpívaly a zarecitovaly básničky, předaly maminkám vlastnoručně vyrobená přáníčka a sladké pohoštění a poté se vydaly i se svými sourozenci po stanovištích. Na každém stanovišti na ně čekala jedna z maminek s perfektně připravenou výtvarnou dílničkou. Další maminky pomáhaly svým i dalším dětem. Společně jsme strávili příjemné odpoledne a já bych ráda poděkovala rodičům za jejich věnovaný čas, energii a peníze pro raspenavské prvňáčky.
Mgr. Lenka Kubíková