úterý 3.5. 2017 jsme se vydali spolu s pracovníky z Lesů ČR na celý den do lesa. Bohužel nám opět celý den pršelo, ale děti byly statečné a vůbec si na déšť nestěžovaly. Lesáci si pro nás připravili vyprávění a hry, které se vztahovaly k lesu a jaru v lese. Byly rozděleny na dvě skupiny - brhlíky a šoupálky a takto rozděleny plnily úkoly. Poznávaly stromy, lovily živé organismy v mrtvém dřevě, hrály na predátory, vyhledávaly potravu....

Nakonec si opekly buřtíky a za odměnu dostaly krásná pexesa.

Mgr. Lenka Kubíková