V pondělí 29. května 2017 pro nás uspořádali šikovní studenti z Gymnázia Frýdlant v rámci projektu Světová škola workshop o životě lidí s postižením. Pořadu se též zúčastnili lidé s různými druhy postižení. Akce se velmi vydařila a my všem organizátorům děkujeme.
Mgr. Petr Chvojka