Kdy jindy pro naše děti něco uspořádat., když ne na Den dětí! Jako již tradičně jsme pro děti připravily zábavné dopoledne plné různých disciplín. Děti byly rozděleny do smíšených družstev – žáci od 1. - 5. třídy. V družstvech pak absolvovaly různé úkoly – shazování plechovek, skládání obrázků, motání provázku, trojskok, Kimovu hru, chůzi na chůdách a další. Počasí bylo krásné, děti nadšené a příjemně unavené. Tak zase za rok...
Mgr. Dana Málková