Na konci měsíce května jsme se v rámci vlastivědy vydali navštívit zámek Frýdlant. Šli jsme pěšky, ale to je pro nás sportovce hračka. Absolvovali jsme nejdelší prohlídkový okruh a viděli jsme tak zámek, hrad i kapli. Sem tam byla trochu zima, protože foukalo a zrovna letní počasí nebylo. Na zpáteční cestě jsme plnili několik úkolů, se kterými jsme si hravě poradili.
Mirka Svěcená