Projektu 72 hodin jsme se zúčastnili už podruhé. Všichni páťáci z naší školy se pustili do sběru odpadků, tentokrát odděleně – 5. A na výletě v Lázních Libverda, ti vysbírali odpadky z Kočičích kamenů až do Libverdy a 5. B v Raspenavě cestou ze školy do hasičské zbrojnice, kde byli na dni věnovanému čtení hasičských pohádek.

Obě třídy nasbíraly opravdu velké množství odpadu, ten skončil v pytlích na sběrném dvoře. Celý projekt má velký smysl, děti práce bavila a s chutí pomáhali vyčistit od odpadků svoje okolí.

Doufáme, že se i v budoucnu žáci podobných projektů rádi zúčastní.

Mgr. Dana Málková třídní učitelka 5. A