Ve středu 18. 10. 2017 se žáci 6. A zúčastnili vzdělávací exkurze do. Výlet z části dotoval Liberecký kraj, takže děti měly cestu a svačinu zdarma. Ve Svijanech absolvovaly exkurzi „Archeologie, historie a kreativita – Kdo tu žil před námi?“. Prohlédly si interiéry zrekonstruovaného zámku a následně na zámecké zahradě v archeologickém nalezišti „objevili“ kostru prasete z doby bronzové regulérním archeologickým náčiním.
Mgr. Dana Štěpinová