V těsné blízkosti budovy B základní školy v Raspenavě vzniká školní přírodní zahrada, kterou budou využívat žáci 1. stupně.
Velký finanční příspěvek byl získán z programu Pomáháme pomáhat od firmy KNORR-BREMSE Další sponzorský dar v podobě mulčovací kůry byl získán od firmy Pila Facek a materiál na haptický chodník věnoval Karel Sádovský z Ferdinandova. Úprava pozemku odbagrováním skrývky byla zafinancována městským úřadem v Raspenavě. Obrovské poděkování pak patří rodičům žáků 1.stupně základní školy, kteří věnovali nejenom své osobní volno a odvedli obrovskou práci při zakládání prvních prvků vznikající zahrady, ale poskytli také mnoho bylin, keřů a rostlin k vysázení.
Velké poděkování patří také všem vyučujícím a asistentkám, kteří se zapojili do vybudování školní zahrady

Pracovní setkání proběhlo 20. 10. 2017. Počasí bylo slunečné a přispělo k příjemně prožitému pátečnímu odpoledni. Během tohoto odpoledne vznikl haptický chodník, na kterém děti během velké přestávky mohou bosé vyzkoušet, jaká je chůze po různých materiálech, v našem případě se jedná o písek, mulčovací kůru, kačírek, šišky, malé větvičky a šišky.

Na poměrně velkém území 35 metrů čtverečných bylo vysázeno mnoho rostlin, keřů a stromů. Tyto rostliny byly voleny tak, aby kvetly a dozrávaly v období školního roku a byly vhodné pro opylování včelami a jejich plody pak byly potravou pro ptáky. Děti pak mohou pozorovat přírodu opravdu zblízka.
Dalším prvkem je kompost, který bude využíván v budoucnosti i pro zkompostování zbytků jídel z jednotlivých tříd.

V budoucnosti plánujeme vybudování dalších prvků, které patří do přírodních zahrad (suchou zídku, bylinkovou spirálu, hmyzí domeček, ježkovník, ptačí budky, škvorovníky apod).

Mgr. Lenka Kubíková