V pátek 1. prosince odpoledne se k budově prvního stupně základní školy v Moskevské ulici v Raspenavě začaly scházet skupinky dětí, rodičů a občanů z Raspenavy i okolních měst. V 16 hodin odpoledne zde totiž začínal tradiční, již pátý Vánoční jarmark.
Zahájení bylo již opět venku, před budovou školy, kde nám děti z dětského pěveckého sboru Včelky, pod vedením paní vychovatelky Máji Malé zahrály a zazpívaly pár vánočních písniček a známých koled. Po skončení programu se již otevřely školní dveře a jarmark tím byl zahájen. Desítky návštěvníků zaplnily velmi rychle prostory školy určené k jarmarku. Letos jsme připravili 18 tvůrčích dílen, ve kterých si mohli zájemci vyrobit nejrůznější okrasné předměty nějak spojené s Vánoci: vánoční blahopřání, vánoční kouli z vlny, čajové potěšení, vánoční přáníčko pro děti, vánoční lucerničku, vánoční ozdoby, vánoční punčochy, závěsný vánoční věneček, sněhuláka, anděla, vánoční girlandu, sněhuláka „sportovce“, svíčky z včelího vosku, mikulášské sáčky, andělíčka z rifloviny, modravé perníčky z papíru a ozdobit si tradiční vánoční perníčky. Kromě tvůrčích dílniček bylo možné si také opatřit i hotové výrobky. V nabídce byly minivánočky, ozdobené perníčky, keramické stromečky, betlémy z vosku, zvonky z pedigu, svícny z včelího vosku, ozdoby z kartónu, drobné keramické předměty, krásné gelové svíčky a další.
Ani letos jsme nezapomněli na to, že návštěvníkům jarmarku může při vyrábění všech těch krásných věcí trochu vyhládnout nebo že budou chtít uhasit žízeň. Pro tento případ jsme připravili občerstvení. V nabídce byly nejrůznější vánoční pochutiny, jako jsou vánočky, tradiční grilované klobásky, teplé i studené nápoje, ale také párky v rohlíku.
Návštěvníku jarmarku bylo opět velmi mnoho, a přestože se jednalo o pátý ročník, byli jsme znovu mile překvapeni, kolik jich bylo a příjemně nás potěšily i jejich příznivé reakce. Některé jsme se dozvídali ústně – přímo na místě, jiné nám zapsali do pamětní knihy. Z té opět cituji: „Opět jsme zde nasáli vánoční atmosféru, která čiší z každého koutu. Vše bylo úžasné, ostatně jako vždy. Moc se těšíme na další rok. Odcházíme s úsměvem na tváři a naditými taškami plnými krásných výtvorů.“ „Děkujeme za pozvání, za príma připravenou předvánoční akci. Potěšila mě hojná účast malých i velkých z blízka i z dáli a hlavně nadšení všech zelených skřítků a skřítčic.“ „Perfektní atmosféra, hezké vyrábění pro děti, stejně úspěšné jako loni, předloni atd…“ „Díky za krásně strávené odpoledne a příští rok doufáme zase na shledanou.“ K tomu asi již nemusím nic dodávat…
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci či průběhu předvánočního jarmarku. Hlavně paním učitelkám mateřské i základní školy a vychovatelkám školní družiny a školního klubu. Ti všichni vymýšleli, připravovali a vedli jednotlivé tvůrčí dílny a podíleli se na hladkém průběhu celé akce. Dětem z hudebního kroužku, které si s paními učitelkami připravily krásné vystoupení na zahájení. Žákyním a žákům základní školy. Bez jejich práce bychom jarmark jen velmi těžko zvládli. Pomáhali nám při přípravě, organizaci i při práci v tvůrčích dílnách. Uklízečkám a školníkům, kteří převáželi nejrůznější věci, pracovali na výzdobě školy a všechny prostory potom vzorně uklidili. Kuchařkám, které napekly voňavé vánočky. Našemu zřizovateli – Městu Raspenava za podporu, pomoc při propagaci akce a úklid okolí školy před jarmarkem. Paní Anně Kasákové, která ušila do jedné dílny přes padesát krásných vánočních punčoch. Panu Františkovi Hillemu za to, že nám dovezl smrkové větve, které jsme použili na výzdobu školy. A na závěr také děkuji našim hasičům, kteří nám velmi pomohli s venkovním občerstvením. Díky nim jsme mohli návštěvníkům nabídnout i grilované bratwursty a klobásky. No a samozřejmě také děkuji všem návštěvníkům jarmarku za to, že přišli a vytvořili spolu s námi v prostorách školy tu správnou předvánoční atmosféru.
Šťastné a veselé Vánoce všem.

Mgr. Petr Chvojka