V pátek 13. 4. 2018 se žáci 1. stupně zapojili do projektového dne o vodě. Učitelky a asistentky pedagoga si pro děti připravili 12 stanovišť. Celý den byl zahájen motivační pohádkou. Poté děti ve skupinách sestavených z dětí z různých tříd plnily zadanou práci na stanovištích. Seznamovaly se s vodními živočichy, s koloběhem vody, s využíváním vody lidmi a jejím plýtváním. Vyzkoušely si pokusy s vodou a v „laboratoři“ čarovaly kyselostí vody a nápojů. Zkusily si také, jak obtížné je donášení vody v nádobách na hlavě a povídaly si o nedostatku vody v různých oblastech Země. Pomocí kamenů a vody skryté v rostlinách si vyráběly vodní obrázky. Zahrály si na „vodní nástroj“. Projektový den byl zakončen vysvobozením vodní víly Rozárky na posledním stanovišti.
Mgr. Lenka Kubíková