Ve čtvrtek 19. dubna 2018 vyrazili úspěšní řešitelé školního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů na oblastní kolo do Liberce. Jeli Kačka a Štěpán ze 4. A a Terka s Tobiášem z 5. B.

Po příjezdu na dopravní hřiště v Liberci nás čekala prezence, vyzvedli jsme si svačinu a pití na celé dopoledne a prošli jsme si dopravní hřiště – hlavně trasy a překážky, které nás čekaly.

Děti soutěžily ve 4 kategoriích – jízda zručnosti, testy z pravidel silničního provozu, jízda podle dopravních značek a zdravověda. V prvních dvou disciplínách si vedly velice dobře, v jízdě zručnosti dokonce nejlépe ze všech týmů. V polovině soutěže tak byly průběžně na prvním místě. Pak ale přišla jízda podle dopravních značek, ve které se dětem už tak dobře nedařilo. Liberecké hřiště neměly pořádně nacvičené a čtvrťáky zkoušky na průkaz cyklisty teprve čekají. Náladu nám zvedla zkouška ze zdravovědy, ve které náš tým skončil bez ztráty jediného bodu. Paní doktorky děti chválily, že jsou na krizové situace velmi dobře připravené. Celkové skóre se nám bohužel vyrovnat nepodařilo a celkově jsme skončili čtvrtí, ale i přesto jsme si domů přivezli spoustu krásných cen včetně diplomů a výukových materiálů pro školu. Navíc jsme si užili krásný sportovní den na sluníčku!

Všem zúčastněným cyklistům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, byli jste moc šikovní.

Kateřina Mauerová