Den Země oslavily třídy 2.A a 5. B venkovními aktivitami. Děti hrály přírodní slovní fotbal a skládaly si jarní lékárnu. Společnými silami vytvořily z přírodnin strom. Starší děti ještě lovily vodní živočichy a v poslední hře Veverky a predátoři se seznámily se zvířaty nebezpečnými pro veverky.
Mgr. Lenka Kubíková