V pátek 11. 5. 2018 se druhá třída vydala do Hejnic do SEV Střevlík na program Prožitkové hry v přírodě. S lektorkou paní Sobotovou si báječně užily celé dopoledne. Program byl sestaven tak, aby se děti všemi smysly setkávaly s přírodou. Nejprve používaly hmat a poznávaly poslepu jednotlivé přírodniny. Poté zapojily čich a ve skupinách hádaly, co za přírodninu podle čichu poznaly v pytlíčcích. Při hře na srnky a myslivce zapojily sluch. Velmi je bavilo landartové tvoření v lese a zlatým hřebem byla chůze poslepu a naboso podle lana. Děti také velmi překvapilo zadání, jak si společně sníst svačinu. Každý měl obě ruce zavázané ke svým dvěma spolužákům a tak se celá třída vzájemně spojila v jednom jediném kole a musely se domlouvat a spolupracovat tak, aby se mohly všichni najíst.

Moc děkujeme paní lektorce za krásný den.
Lenka Kubíková a děti z 2.A