1. den

Sešli jsme se v 9:30 u školy. Po odevzdání dokumentů a batožin jsme vyrazili na nádraží ČD v Raspenavě. Vlakem jsme odjeli do Hejnic, kde jsme strávili hodinku aktivitami na louce nedaleko od nádraží. Hráli jsme „Podávání míčku“, „Na harmonizák si vezmu…“ a „Lovec naslepo“. Potom nás čekaly ještě 3 kilometry do cíle – RZ Jizerky. Trošku jsme frfňali, protože nám bylo horko a bolely nás nohy. Ve 12 hodin jsme ale zdárně dorazili. Ubytovali jsme se, seznámili se s řádem a pravidly ubytovacího zařízení a rozdělili se do 4 kolejí. Ověřili jsme si naše znalosti o Harry Potterovi a vytvořili pravidla kurzu. Zbytek odpoldne jsme věnovali tvorbě erbů a pokřiků našich kolejí. Všichni jsme se těšili na zaslouženou večeři. Po chvíli klidu po večeři jsme si ještě venku zahráli „Evoluci“ a „Mrazíka“. Úspěch měla i hra „Sardinky“, při které jsme si všichni (včetně našich paní učitelek) vykřičeli hlasivky  Celkově se 1. den vydařil, děkujeme paní učitelce Ajšmanové.

Kateřina Hájková, Renata Kočovská, Monika Machanová