V minulém týdnu se děti ze 3. třídy dvakrát vypravily na návštěvu úřadu v Raspenavě. První setkání proběhlo v knihovně, kde si děti vyzkoušely různé aktivity na podporu čtenářské gramotnosti. Podruhé se vypravily za panem starostou, který jim vyprávěl o tom, jak funguje městský úřad a provedl je po celé budově. Paní knihovnici i panu starostovi moc děkujeme za jejich čas.
Mgr. Lenka Kubíková a 3.A