Pondělí 8. 10. 2018 děti strávily ve středisku ekologické výchovy Divizna v Liberci. Program se jmenoval Ptačí zpěv. Děti se na chvíli mohly stát přírodovědci a ornitology a pozorovaly v tropickém pavilónu v zoologické zahradě některé ohrožené ptáky. Seznámily se s příčinami ztráty přirozeného prostředí ptáků v Asii a v Evropě. Hledaly možnosti, jak přizpůsobit i naše okolí pro život ptáků, tak abychom i v našich zahradách bylo plno zpěvu a štěbetání.
Mgr. Lenka Kubíková